Quốc hội Việt Nam quyết định ngày bầu cử khoá XV diễn ra ngày 23/5/2021

RFA
2020.11.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Thumbnail.00_03_39_02.Still001.jpg Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.
RFA Edited

Quốc Hội Việt Nam ngày 17/11 vừa thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày chủ nhật 23/5/2021.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin cùng ngày cho rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước.

Theo Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và đặc biệt cần phải bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại điều 4 quy định “Quốc hội quyết định Ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” và điều 5 quy định “Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử”.

Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động bầu cử tại Việt Nam không thật sự dân chủ vì theo hình thức ‘đảng cử, dân bầu’ bấy lâu nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Anonymous
17/11/2020 16:03

Trích: "Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động bầu cử tại Việt Nam không thật sự dân chủ vì theo hình thức ‘đảng cử, dân bầu’ bấy lâu nay".

Ở VN, nói chính xác phải là "đảng Độc tài cử, buộc dân phải đi bầu"... cho gông cùm xiềng xích trói buộc chính họ.

Ở các nước dân chủ văn minh, cũng "đảng cử, dân bầu", nhưng họ có đa đảng, cuộc bầu cử có các đảng giám sát, kết qủa bầu cử được kiểm tra, không thể gian lận được.

Còn ở VN, "bầu cử" chỉ là trò hề rẻ tiền, là dịp để đảng Độc tài hạ nhục người dân.
Người hiểu biết không ai quan tâm, người có lòng tự trọng không ai đi bầu.