Vatican-Việt Nam kết thúc vòng đàm phán thứ tư

RFA
2013-06-14
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam và Vatican vừa kết thúc cuộc đàm phán lần thứ 4 tại Roma, sau 2 ngày làm việc.

Phái đoàn Vatican do Đức ông Antoine Camilleri dẫn đầu. Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hướng dẫn phái đoàn Việt Nam.

Đức ông Antoine Camilleri là Thứ trưởng ngoại giao của Toà thánh, đặc trách quan hệ ngoại giao với các quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn được gọi là thuộc thế hệ mới của ngành ngoại giao Việt Nam, ông tốt nghiệp đại học Columbia, Hoa Kỳ.

Vòng đàm phán song phương đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào tháng Hai năm 2009. Vòng thứ hai diễn ra tại Roma vào tháng Sáu năm 2010 và vòng đàm phán thứ ba của Nhóm làm việc chung được tổ chức tại Việt Nam vào tháng Hai năm 2012.

Xem toàn trang