ZakZak
ZakZak says:
01/01/2021 03:23

Lại phá rừng. Thật ngu đần. Thứ thủ tướng ngu đần này chỉ có ở VN. Sao không xài điện gió mà buộc phải phá rừng để xài điện mặt trời? Nên nhớ dự án điện mặt trời thường là của TQ. Vậy là càng phải lệ thuộc TQ.

Thomas
Thomas says:
03/01/2021 03:45

Nếu muuốn làm điện mặt trời tại sao không tân dụng xa lộ làm nóc đặt tấm pin mà phải phá rừng?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang