Dân SG
Dân SG says:
26/02/2021 12:33

VN chế được thuốc sao còn phải đi mua. Hay chỉ nổ?

Trần Hồng Nhật
Trần Hồng Nhật says:
26/02/2021 21:43

Nhiều bạn đã tiên đoán với 203000 lọ vaccine về lần đầu, Ai được tiêm trước?
Đúng là chỉ có đảng viên cao cấp và ở trong công an và quân đội mà thôi.
Người dân dù sợ nhiễm Covid cũng đừng nằm mơ chờ tiêm chích !
Bây giờ thêm cái màn Đảng cho tư nhân liên hệ nước ngoài mua nữa mới chết !
Mua để bán lại kiếm lời ư? Bất chấp kỹ thuật bảo dưỡng ư?
Trên thế giới này không chính quyền nào cho phép nhưng Những gì không thể xãy ra ở trên thế giới này thì chỉ xãy ra ở Việt Nam mà thôi vì Việt nam là vô địch chuyện xấu xãy ra.

Anonymous says:
27/02/2021 09:49

Nêu mua 150 triêu vaccins nâ`y co thât (tôi cho rang dây là tuyên truyê`n cua cs) cho 95 triêu dân thì qua tôt.Trên thât tê nhung gì ho noi toàn là lao khoét.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang