Anonymous says:
26/10/2020 05:54

Tòa án đạo tặc ngụy danh nhân dân xét xử đạo tặc theo lụât đạo tặc của Đảng đạo tặc.

Bần cùng sinh đạo tặc.
Đạo tặc sinh đạo tặc.
Đạo tặc thanh toán, thanh trừng đạo tặc.

Đảng bần cùng Việt Cộng Miền Bắc, " sinh Bắc, tử Nam ", sinh Đảng đạo tặc Việt Cộng Miền Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang