Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam có 2 bệnh nhân trẻ tuổi chết vì COVID-19, 15 tỉnh, thành phố có dịch

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Quan Sát nơi gửi Quả đất :

Giả sử , nếu đây đang trong giai đoạn 1 : tất cả chết vì bênh nền , chấm hết.
Nhớ một ông vừa xuống phi cơ tại Cần Thơ , lăn quay ra chết , khi từ Nam hàn trở về , được qui chết vì đột quị .

Bây giờ ,bệnh nền rành rành , vẫn xác nhận chết vì Chicom virus !!!
Khó hiểu , thật khó hiểu .

10/08/2020 12:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang