Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dân biểu Mỹ kêu gọi không tái đàm phán việc trục xuất người gốc Việt tỵ nạn phạm tội ở Mỹ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Vì tình trạng vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền trầm trọng của hệ thống nhà tù của đảng cầm quyền Búa Liềm Việt Cộng đối với chính các tù nhân, tù phạm Việt Nam hiện nay ...

Tổng thống Trump và chính phủ Hoa Kỳ không nên trục xuất các tội phạm, tội nhân người Việt về Việt Nam và vào các nhà tù của Việt Cộng ...

Vì lý do nhân đạo, vì lý do công lý, và vì lý do bảo vệ nhân quyền của các tội phạm Việt Nam đã phạm tội ở Hoa Kỳ.

15/12/2018 08:57

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Vì tình trạng vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền trầm trọng của hệ thống nhà tù của đảng cầm quyền Búa Liềm Việt Cộng đối với chính các tù nhân, tù phạm Việt Nam hiện nay ...

Tổng thống Trump và chính phủ Hoa Kỳ không nên trục xuất các tội phạm, tội nhân người Việt về Việt Nam và vào các nhà tù của Việt Cộng ...

Vì lý do nhân đạo, vì lý do công lý, và vì lý do bảo vệ nhân quyền của các tội phạm Việt Nam đã phạm tội ở Hoa Kỳ.

15/12/2018 08:46

    Reply to this comment

Chí Phèo nơi gửi VN :

Trả việt Kiều về Việt Nam càng có lợi cho nhà nước XHCN vì ngoại hối sẽ tăng cao từ tiền của những thân nhân từ Hoa Kỳ gởi về.

15/12/2018 00:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang