Hoa Kỳ giúp cung cấp kiến thức sử dụng lao động cho doanh nghiệp

Chương trình do Bộ Lao động Hoa Kỳ hỗ trợ đã cung cấp kiến thức về những ứng dụng trong lao động như luật lao động, hỗ trợ pháp lý, thương lượng…. cho hơn 4 ngàn công đoàn viên, giới chức ngành lao động và đại diện giới doanh nghiệp.
RFA 26.04.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Chương trình do Bộ Lao động Hoa Kỳ hỗ trợ đã cung cấp kiến thức về những ứng dụng trong lao động như luật lao động, hỗ trợ pháp lý, thương lượng…. cho hơn 4 ngàn công đoàn viên, giới chức ngành lao động và đại diện giới doanh nghiệp.

Chương trình này bắt đầu vào tháng 10 năm 2009 và kết thúc vào tháng này nhằm giúp chuyên gia lao động, lãnh đạo công đoàn, quản lý nhân sự có được  những kỹ năng nhằm phục vụ cho các vấn đề lao động khi Việt Nam  bước vào nền kinh tế thị trường.

Chương trình này truyền bá những phương sách để tránh tranh cãi giữa chủ và người lao động, giúp ngăn chặn đình công. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp kiến thức để nâng cao hiệu quả đối thoại giữa công đoàn, công nhân và chủ doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng công nhân nhận lương bổng và lợi ích công bằng  như nhau.

Phòng Công Thương Việt Nam ủng hộ cách thức và những chia sẻ của chương trình này và cam kết sẽ áp dụng hình thức này trong các khu công nghiệp và các khu vực khác của Việt Nam.

Xem toàn trang