Vietnam Airlines lỗ hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2023

2024.04.24
Vietnam Airlines lỗ hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2023 Một máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines sắp hạ cánh ở sân bay Heathrow ở London hôm 10/5/2020 (minh họa)
AFP

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) trong năm 2023 lỗ trước thuế hợp nhất 5.363 tỷ đồng và lỗ sau thuế hợp nhất 5.623 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho thấy các số liệu vừa nêu và truyền thông Nhà nước loan đi ngày 23/4/2024.

Tổng tài sản của hãng này giảm hơn 4.230 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, xuống mức 49.932 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm 5.316 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn chỉ tăng 1.078 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu giảm gần 4.800 tỷ đồng, xuống mức âm 8.378 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vietnam Airlines tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2022, lên mức 58.310 tỷ đồng. Nợ  phải trả ngắn hạn tăng 17,5%, lên mức 45.296 tỷ đồng. Cơ cấu nợ phải trả cuối năm 2023 gồm nợ phải trả dài hạn chiếm 22,3%; nợ phải trả ngắn hạn chiếm 77,7%.

Năm 2023 là một năm tiếp tục đầy khó khăn cho Vietnam Airlines. Lý do được nêu ra là thị trường hàng không quốc tế chưa hoàn toàn hồi phục.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
25/04/2024 12:17

" Việt Cộng Airlines ", hãng hàng không quốc doanh, quốc thối Việt Cộng, độc quyền làm theo khả năng bất tài, bất lực, bất lương, độc quyền hưởng thụ theo nhu cầu bất lương, bất chính, bất tận, định hướng chủ nghĩa xã hội đỏ, độc hướng chủ nghĩa xã hội đen.