Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vietnam Airlines giảm lương và lao động nhằm đối phó COVID-19

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Vietnam Airlines là một hãng quốc doanh, tức là hãng của Đảng. Nếu có làm ăn thua lỗ thì có nhà nước thu thuế dân để cứu. Nếu là hãng tư nhân thì cho chết. Cho nên mới thấy sự lãnh đạo tài tình của Đảng: móc túi dân để sống. Vừa gõ đầu dân vừa được sống phây phây.

06/08/2020 13:20

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang