Quốc hội chỉ biểu quyết tín nhiệm chính phủ vào năm thứ nhì

Quốc hội Việt Nam chỉ nên bỏ phiếu tín nhiệm bộ trưởng và các chức danh cao hơn vào năm thứ hai của nhiệm kỳ. Đề nghị này được thường vụ quốc hội Việt Nam đồng ý tại buổi họp trực tuyến sáng nay.
RFA
2012-04-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Buổi họp nhằm thảo luận về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của quốc hội.

Theo tinh thần cuộc họp, hàng năm sẽ có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do quốc hội phê chuẩn hoặc bầu lên, với kết quả tín nhiệm phải được công bố cho dân  biết. Mặt khác, quốc hội sẽ xem xét việc miễn nhiệm các viên chức sau 2 lần họ không hội đủ số phiếu tín nhiệm.

Bà Lê Thị Nga, phó chủ tịch Uỷ Ban Tư Pháp trong quốc hội, cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm  chức danh từ bộ trưởng trở lên trong năm đầu là không khả thi mà nên thực hiện vào năm thứ hai của nhiệm kỳ.


Xem toàn trang