Việt Nam thu hút hơn 8 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

RFA
2018-05-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Hình chụp hôm 11/1/2017: công nhân Việt Nam đang hàn trong một xưởng làm thân xe tại nhà máy Ford ở tỉnh Hải Dương.
Hình chụp hôm 11/1/2017: công nhân Việt Nam đang hàn trong một xưởng làm thân xe tại nhà máy Ford ở tỉnh Hải Dương.
AFP

Trong 4 tháng qua, Việt nam đã thu hút được tổng cộng hơn 8 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đăng ký, chiếm 76.1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu do Bộ Kế hoạch và Đâu tư công bố hồi đầu tuần này.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4, Việt nam đã có 883 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới là 3.55 tỷ đô la, 303 dự án đăng ký twang vốn với tổng số vốn tăng thêm là 2.24 tỷ đô la.

Theo Cục đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào 17 lĩnh vực, trong đó khu vực chế tạo và chế biến chiếm đa số với số vốn đăng ký là 4.52 tỷ đô la, chiếm 56.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đó là khu vực bất động sản, khu vực bán buôn và bán lẻ.

Có 82 quốc gia đầu tư vào Việt nam trong 4 tháng qua. Hàn Quốc là nước đứng đầu danh sách đầu tư với tổng vốn là 2.32 tỷ đô la. Tiếp theo là Nhật Bản và Singapore.

Xem toàn trang