Việt Nam thành lập hai Tiểu ban quản lý sông Cửu Long và Sê San- Srêpốk

RFA
2021-02-23
Share
Việt Nam thành lập hai Tiểu ban quản lý sông Cửu Long và Sê San- Srêpốk Ảnh minh họa. Hình chụp một khúc sông Cửu Long ở Cần Thơ ngày 2/4/2016.
Reuters

Việt Nam thành lập hai Tiểu ban quản lý lưu vực sông Sông Cửu Long và Sông Sê San- Srêpốk. Hai Tiểu ban quản lý này có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia trên lưu vực sông.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 23/2, cho biết việc thành lập vừa nêu được thực hiện theo Quyết định số 07 và 08/QĐ-UBMC, do Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam Trần Hồng Hà ký.

Hai Tiểu ban được thành lập là tổ chức quản lý lưu vực sông theo quy định trong Luật Tài nguyên nước cho các lưu vực Sông Cửu Long và Sông Sê San- Srêpốk.

Nhiệm vụ cụ thể của hai Tiểu ban quản lý lưu vực sông sông Cửu Long và Sê San- Srêpốk được quy định bao gồm nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia liên quan đến lưu vực sông; thúc đẩy hợp tác sử dụng quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường giữa Việt Nam và Campuchia.

Hai Tiểu ban quản lý này cũng thực hiện nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đối tác quốc tế, vùng, trong nước và các cá nhân có liên quan trong theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên ngành trên lưu vực của Việt Nam.

Đồng thời, hai Tiểu ban hỗ trợ cho Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan địa phương trong việc thông qua chuẩn bị ý kiến của Ủy ban về các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án và theo dõi giám sát các hoạt động có liên quan đến khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực Sông Cửu Long và Sông Sê San-Srêpốk.

Báo giới cho biết Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch hai Tiểu ban vừa nêu.

Mỗi Tiểu ban sẽ có hai Phó Chủ tịch, do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường đảm nhiệm.

Các ủy viên của hai Tiểu ban bao gồm những cán bộ thuộc các ngành có liên quan ở địa phương nằm trong lưu vực sông Cửu Long và Sê San-Srêpốk.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang