Minh Bạch Quốc tế: Gần 70% người dân Việt Nam cho rằng tham nhũng là vấn nạn

RFA
2020-11-24
Share
  tt Hình minh hoạ. Một nhân viên ngân hàng đang đếm đô la ở Hà Nội hôm 16/5/2016
Reuters

67% người Việt trong nước cho rằng tình trạng tham nhũng của chính quyền là một vấn đề hay vấn nạn nghiêm trọng; 15% những người sử dụng dịch vụ công trong khoảng thời gian 12 tháng trước đây đã phải chi tiền hối lộ.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế đưa ra kết luận như vừa nêu trong thăm dò có tên Thông số Tham Nhũng Toàn cầu- Khu vực Châu Á (Global Corruption Barometer- Asia) được công bố vào ngày 24 tháng 11. Đây  là thăm dò trình bày những dữ liệu được cho là chi tiết nhất về nhận định của người dân khi được hỏi ý kiến về vấn nạn tham nhũng và kinh nghiệm trực tiếp của họ về tình trạng hối lộ.

Cụ thể, theo Minh Bạch Quốc tế thì 25% người Việt Nam được hỏi ý kiến trong thăm dò cho rằng cảnh sát giao thông ăn hối lộ; 17% nói công an ăn hối lộ; 14% nói giới chức thuế ăn hối lộ; 10% nói viên chức chính phủ ăn hối hộ.

Có 39% cho rằng tình trạng tham nhũng vẫn gia tăng, 29% cho rằng tham nhũng vẫn như cũ; trong khi đó 24% nói tình trạng tham nhũng có giảm.

Đối với câu hỏi chính phủ Việt Nam thực hiện công tác chống tham nhũng tốt hay kém, có 46% cho là tốt, 43% đánh giá kém và 5%  nói không có gì thay đổi.

68% cho rằng người dân thường có thể tham gia giúp tạo nên thay đổi trong công cuộc chống tham nhũng; 22% cho rằng không thể; 5% nói không biết hoặc từ chối trả lời.

Thăm dò tại Việt Nam được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8 năm ngoái. Có 20 ngàn người dân tại 17 quốc gia tại Châu Á được hỏi ý kiến.

Minh Bạch Quốc Tế có trụ sở chính tại Đức và hoạt động tại hơn 100 nước trên thế giới. Mục tiêu của Minh Bạch Quốc tế là chấm dứt bất công do tham nhũng gây nên. Phương thức để đạt đến mục tiêu này là thông qua tính minh bạch, trách nhiệm và sự liêm chính.

error while rendering plone.comments
Xem toàn trang