Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi

RFA
2019.11.20
2019-07-25T224636Z_919347100_RC12912C4A50_RTRMADP_3_VIETNAM-EU-TRADE Công nhân xí nghiệp may Thành Công tại Thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc hôm 9/7/2019
Reuters

Quốc hội Việt Nam vào sáng 20/11/2019 đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với tỷ lệ tán thành 90,6%.

Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được thông qua có 17 chương, 220 điều; trong đó có 10 điều mới áp dụng cho người lao động, và 6 điều mới áp dụng cho người sử dụng lao động.

Một trong những điểm mới trong Bộ luật áp dụng cho người lao động là bổ sung thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương liền kê Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Một số điểm mới nổi bật khác như việc lần đầu tiên mở rộng phạm vi áp dụng Bộ luật đối với người lao động không có hợp đồng, quy định thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam, quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, quy định cơ chế bảo vệ tốt lao động chưa thành niên, quy định điều chỉnh nâng tuổi nghỉ hưu để ứng phó với quá trình già hóa dân số…

Đối với người sử dụng lao động, một số điểm mới như Nhà nước không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp, lần đầu tiên luật hóa vai trò đai diện của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động…

Báo trong nước nhận định Bộ luật Lao động sửa đổi có tác động sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân và người lao động, hướng tới bảo đảm sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào hôm 20/11 cũng loan tin tuyên bố chúc mừng Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã thông qua những cải cách pháp lý trong Bộ luật Lao động sửa đổi.

Hoa Kỳ đánh giá việc Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi đại diện cho một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiếp cận gần hơn với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh trong thông cáo về tầm quan trọng của những điều luật mới như việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập cơ sở, tăng cường sự bảo vệ chống lại tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc, việc mở rộng phạm vi bảo vệ pháp luật tới người lao động không có hợp đồng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.