Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

vietcong Hanoi Vietnam
28/11/2021 17:24

Virus, vũ hán bạn vàng,
Tràn sang nước Việt, kinh hoàng dân Nam.
Bởi vì, đảng cướp lòng tham,
Phen này xuống mộ, làm ma mao-hồ.

Xem toàn trang