Việt Nam trích hơn 517 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

RFA
2020-03-10
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một công nhân đeo khẩu trang đi ngang qua bảng quảng cáo cho cuộc đua Formula One Vietnam Grand Prix hôm 10/3/2020.
Một công nhân đeo khẩu trang đi ngang qua bảng quảng cáo cho cuộc đua Formula One Vietnam Grand Prix hôm 10/3/2020.
AFP

Bộ Tài chính, ngân sách Trung ương hôm 10/3 cho biết Việt Nam đã trích 517, 7 tỷ đồng ngân sách dự phòng năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày trích văn bản của Bộ Tài chính, ngân sách Trung ương nhận định dịch COVID-19 đã khiến đà tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng đầu 2020 chậm lại. Kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn đều giảm.

Theo Bộ Tài chính, ngân sách Trung ương, lũy kế thu ngân sách xuất khẩu 2 tháng đầu 2020 của Việt Nam đạt 48,2 nghìn tỷ đồng (giảm 10,8% So với cùng kỳ 2019).

Lũy kế thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm đạt 276,7 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ 2019).

Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 32,2 nghìn tỷ đồng (giảm 15,7% so với cùng kỳ 2019).

Chi ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm đạt 220,6 nghìn tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ 2019).

Xem toàn trang