Joe Nguyen
Joe Nguyen says:
21/07/2021 09:00

Chuyện đã rồi nay mới ra chỉ thị cũng như không

Anonymous says:
21/07/2021 11:16

Thực thi yêu cầu của TT "không để tái diễn vụ tiêm vắc-xin không cần đăng ký” là qúa dễ!
Dễ như yêu cầu... ăn vụng phải biết chùi mép. Trò mèo!
Chỉ cần các bác sĩ sau khi tiêm phải "đăng ký" hộ cho những người chưa đăng ký từ trước, và răn đe họ không được đưa lên mạng khoe
.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang