Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nợ công 2018 giảm dưới 61% GDP

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Việt Tự Do nơi gửi Hải Ngoại :

Trích: "Bên cạnh đó, Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết nhờ việc nhà nước tăng cường quản lý, giám sát nợ chính phủ bảo lãnh, kiểm soát chặt bội chi và vay nợ ngân sách địa phương, nên nợ công đã giảm dưới 61% GDP, dư nợ chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của cả nước khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, hai yếu tố chính để nợ công giảm đi như có mượn thêm nợ nước ngoài hay không hoặc đã trả nợ nước ngoài được bao nhiêu đều không được đề cập đến." - hết trích.

Nợ không trả, làm sao giảm. Bộ Trưởng tuyên bố tào lao lại gọi đó là giảm nợ. Chính bộ trưởng còn chưa tin lời bộ trưởng tuyên bố làm sao ai khác tin được. Có thễ có ông chủ tịch sẻ nghe lời bộ trưởng sau khi đã nhận quà tham nhũng.

09/01/2019 12:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang