Vinalines thoái vốn, giải thể và phá sản 40 công ty

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ thoái vốn, giải thể và phá sản hơn 40 công ty, để tập trung vào 3 lĩnh vực chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải.
RFA-06-02-2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Vụ tham nhũng nghiêm trọng của Vinalines lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Vụ tham nhũng nghiêm trọng của Vinalines lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
RFA

Đây là mục tiêu chính của đề án tái cơ cấu Vinalines mới được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đề án, nhiệm vụ của Vinalines là phải thoái vốn góp của công ty đã đầu tư tại 37 doanh nghiệp trong giai đoạn 2012 -2015; thực hiện giải thể 2 doanh nghiệp và phá sản 2 doanh nghiệp khác.

Đối với lợi nhuận, mặc dù Vinalines không công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2013, nhưng ông Nguyễn Cảnh Việt, tổng giám đốc của Vinalines cho biết dự kiến doanh nghiệp sẽ tiếp tục lỗ khoảng 2.100 tỷ đồng trong năm nay, sau khi báo lỗ gần 2.500 tỷ đồng năm ngoái.

Xem toàn trang