Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu

RFA-18-03-2015

Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Các đại biểu trong phiên họp quốc hội Các đại biểu trong phiên họp quốc hội (minh họa)
qdnd.vn

Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội.

Đó là nghị quyết vừa được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội  ban hành liên quan đến trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội sẽ được bàn thảo ý kiến vào tháng 12 năm 2015 để tiến tới thông qua vào tháng Giêng 2016.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, khẳng định qui trình sẽ được ban hành, song lại nhấn mạnh rằng đây là điều đáng lo nhất trong số các văn bản mới trong việc bảo đảm thi hành Luật Tổ Chức Quốc Hội.

Trong khi đó ông Uông Chu Lưu là phó chủ tịch quốc hội thì cho rằng qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội này là vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng và nghị quyết nếu ban hành ngay được thì tốt, không thì đợi đến nhiệm kỳ quốc hội sau cũng được.

Ông Uông Chu Lưu còn nói thêm rằng cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu, nhưng bãi nhiệm ai thì không phải do cử tri quyết định, nói rõ đây là hai vấn đề khác nhau.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang