Xuất khẩu Việt Nam dự báo tăng 13%

Bộ công thương Việt Nam dự báo xuất khẩu năm 2012 sẽ đạt khoảng 109 tỷ đô la, tăng 13% so với năm ngoái.
RFA 29.07.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Túi xách tay bán ở Hà Nội. Ảnh có tính minh họa.
Túi xách tay bán ở Hà Nội. Ảnh có tính minh họa.
RFA photo

Trong khi đó, theo mục tiêu được đưa ra trong chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 đến 2020, vừa được chính phủ ban hành, mức tăng xuất khẩu bình quân của Việt Nam sẽ đạt từ 11 đến 12% trong giai đoạn 10 năm tới.

Cũng theo chương trình này thì mức nhập khẩu hàng năm của Việt Nam trong giai đoạn này sẽ tăng từ 10 đến 11% một năm, giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng thặng dư thương mại.

Theo chiến lược này, Việt Nam cũng đề ra mục tiêu giảm xuất khẩu các mặt hàng nhiên liệu, khoáng sản để đầu tư công nghệ tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến. Tỷ trọng các mặt hàng nhiên liệu và khoáng sản xuất khẩu sẽ giảm xuống từ khoảng 11% năm 2012 xuống còn hơn 4% vào năm 2020.

Xem toàn trang