Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Tại sao lần gặp gỡ đầu tiên ở Singapore giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim của cái ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Hàn Cộng là một chuyện Bình Thường đối với người dân và chính quyền Singapore,

Nhưng lần gặp gỡ thượng đỉnh thứ hai ở Hà Nội trở thành một biến cố " phi thường ", mót cái hãnh diện "phi thường" đối với cái đảng ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Việt Cộng ?

Chẳng lẽ cái đất nước Việt này không được Bình Thường, vì bị cai trị bởi cái đảng không được Bình Thường, ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Việt Cộng ?

Chuyện Bình Thường ở đất nước người trở thành chuyện "phi thường" ở đất nước ta.

Chuyện Bất Bình Thường đối với đất nước người ta trở thành chuyện Bình Thường ở đất nước mình.

Khi nào đất nước Việt mình trở lại Bình Thường như đất nước người ta?

Khi những người công dân Bình Thường đất nước Việt có quyền, có thể, có can đảm Đứng Lên, Lên Tiếng, Xuống Đường " du kích ", Livestream " du kich "...

Chống lại những chuyện Bất Bình Thường, Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, những chuyện Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng.

Chống lại những chuyện bắt bớ, bỏ tù, hành hạ các Tù Binh Lương Tâm.

Chống lại những chuyện vi phạm về Nhân Quyền, Dân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, gây ra bởi đảng̣, vì đảng, do cái đảng ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền Việt Cộng.

Sẽ có một ngày ...
Sẽ có một đất nước Việt trở lại Bình Thường: Tự Do, Công Bình, Bác Ái, Từ Bi.

Một đất nước Việt thực sự: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.

Đó mới lạ chuyện Phi Thường thực sự, một niềm hãnh diện Phi Thường thực sự.

P.S. Ngụy danh, ngụy quyền là một nhà cầm quyền được bầu lên bởi những cuộc đề cử, bầu cử, bỏ phiếu ngụy tạo và được duy trì bởi những ngụy biện của bạo lực.

23/02/2019 06:10

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang