Chính phủ sẽ mua cá của ngư dân đánh bắt xa bờ

RFA
2016-04-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Cá do ngư dân đánh bắt xa bờ, ảnh minh họa chụp trước đây.
Cá do ngư dân đánh bắt xa bờ, ảnh minh họa chụp trước đây.
AFP

Chính phủ sẽ thu mua toàn bộ cá cũng như các loại hải sản khác được đánh bắt xa bờ cho ngư dân.

Đây là lời hứa của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong cuộc họp liên ngành về tình hình cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miển Trung. Phó Thủ tướng Dũng cũng yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tổ chức ngay đường giây nóng để phối hợp với địa phương thu mua toàn bộ hải sản nhằm khắc phục tình trạng hải sản không bán được cho dân chúng như trong mấy ngày vừa qua.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh không để bất cứ một tàu cá nào của ngư dân mà hải sản của họ không tiêu thụ được.

Ý kiến (8)
Share

fisherman

nơi gửi bac kinh

Chính phủ mua cá? Tiền ở đâu? Cũng là tiền thuế từ nhân dân, chưa kể mua rồi để làm gì.

01/05/2016 09:52

vinh hai duong

nơi gửi AUSTRALIA

TUONG CHUYEN GI..?? MUA CA CHO NGU DAN.!? MUA DUOC BAO LAU..?? VOI GIA BAO NHIEU..?? CA NGUOI TA BAT DUOC KHONG PHAI DE DANG+ KHONG THE BAN VOI GIA ...RE MAT DUOC.?? DAY KHONG PHAI LA BIEN PHAP...! MA HAY NHO VAO TRUYEN THONG, TV+ RADIO.+ BAO CHI.+ THU NGHIEM NGAY HAI SAN VIUA DANH BAT DUOC XA BO, DE CO KET LUAN DUNG. THONG BAO NGAY TUC KHAC DEN CAC CO QUAN TRUYEN THONG, DE HO KIP THOI THONG BAO CHO TOAN DAN CHUNG DUOC BIET, NEU NHU NGUON HAI SAN DANH BAT XA BO, KHONG CO DAU HIEU ...NHIEM DOC TO, THI VAN DUNG DUOC.+ MOI MOT VAI CA NHAN CO ...UY TIN TRONG CONG DONG DIA PHUONG, DUNG THU CA DANH BAT DUOC, DE TAO THEM NIEM TIN CHO DONG BAO. NEN NHO LA , NHUNG NGUOI DAN CO UY TIN TAI DIA PHUONG...!! KHONG PHAI LA CAN BO DANG VIEN CONG SAN DAU NHE..!! VI NGUOI DAN GIO DAY HO KHONG CON TIN TUONG VAO CHINH PHU NAY DAU..!!?? NHO DAY..!?

30/04/2016 19:48

Vinh Phạm

nơi gửi Melbourne

Xin trân trọng hoan nghênh Chính phủ có kế hoạch thu mua cá của ngư dân đánh bắt từ viễn duyên! Đây là một biện pháp vừa hợp lý và vừa hợp tình.

Nhưng, sẽ không có khả năng kéo dài ngày được, vì sức chứa đựng có hạn và sự bù lỗ cũng có chừng.

Do đó, xin góp ý: nhờ truyền thông đại chúng phổ biến "Nhà Nước bán cá tươi, đánh bắt xa bờ".

Đồng thời cho toàn ban thu mua của các công ty Thủ Sản và tận dụng xe cộ, mọi phương tiện của ngành. Chở cá đến phố xá, chợ và xóm làng, nơi hẻo lành "BÁN CÁ" tươi. Mỗi xe đều có "Băng Rôi" ghi rõ là cá của nhà nưới! Bảo Đảm đánh bắt từ ngoài khơi...

Khi cá đã ươn, bị xuống cấp, cương quyệt hạ loại bán cho hàm hộ để họ muối mắm. Đừng bao giờ bán cá ươn cho dân, đó là đạo lý! Nay kính./.

30/04/2016 19:28

Harry Ng

nơi gửi usa

Mua cá của ngư dân xong rồi, chưa nói đến chuyện giá cả và thanh toán có sòng phẳng hay không, thì chuyện giải quyết hậu mãi sẽ như thế nào ? chính phủ cộng sản không thương dân đến độ mua xong rồi đem đi tiêu hủy !!! Chỉ còn cách lưu manh là mua đằng tây bán đằng đông, mua ngoài bắc đem vào nam bán Đằng nào thằng dân đen cũng chết.
Xin đề nghị với Hanoi nên chào hàng và bán cho Bắc Kinh và Đài Bắc là hợp với lòng dân nhất.

30/04/2016 14:50

Người Việt Tự Do

nơi gửi Hải Ngoại

Chú phỉnh tức chính phủ sẻ mua cá của ngư dân nhưng tiền sẻ chạy vô túi bọn hán nô thái thú lãnh đạo của nhóm lợi ích ĐCSVN tức Đãng Cướp Sạch tại Việt Nam. Chu1ng ta đã thấy hán nô lú đi tham quan tập đoàn kinh doanh hại dân formosa còn bờ biển cá chết thái thú không bận tâm đoái hoài vì không có lợi cho đãng cướp sạch tại Việt Nam

30/04/2016 12:24

Xem tất cả ý kiến.

Xem toàn trang