Lương nền tối thiểu ở Việt Nam quá thấp

Nền lương tối thiếu tại Việt Nam quá thấp. Đây là thưà nhận của Vụ phó Vụ Tiền Lương Việt Nam, ông Hoàng Minh Hào, trong cuộc trả lời phỏng vấn được truyền thông trong nước loan đi hôm nay.
RFA 05.10.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ông Hoàng Minh Hào cho rằng luơng tối thiểu tăng nhưng người lao động không đủ sống vì lý do giá cả thiết yếu tiêu dùng đẩy quá cao, tích luỹ của người lao động ít.
Theo Quyết định 471 của chính phủ, thì những người có hệ số lương dưới 3.0 hoặc người lao động có mức thu nhập dươí 2 triệu đồng/tháng, người hưởng lương hưu…, sẽ được trợ cấp trong quí hai mỗi tháng 250 ngàn đồng.
Xin được nhắc lại lương tối thiểu vừa được điều chỉnh lên 830 ngàn đồng/tháng hồi ngày 1 tháng 5 vừa qua.

Xem toàn trang