Anonymous says:
10/11/2020 10:13

Hùng ơi! Hùng ới! Hùng à!
Sao mi vi phạm Nhân Quyền của Dân.

Đảng ơi! Đảng ới! Đảng à!
Sao bay xâm phạm Dân Quyền của Dân.

Dân ơi! Dân ới! Dân à!
Dân ta Thay Đổi, Đổi Thay Đảng này.

Đảng này, Bịt Mắt, Bịt Mồm Dân ta.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang