Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kỷ luật ông Phạm Lê Thanh, TGĐ EVN Tập Đoàn Điện Lực VN

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lai rai nơi gửi VN :

Thủ Tướng ăn mập quá trời, đàn em phải học theo "đạo đức" của TT mới là đảng viên xuất sắc-đảng ta chỉ phê bình đảng viên suất sắc,không bị kỷ luật như đồng chí X đâu mà lo. "THƯỢNG BẤT CHÍNH-HẠ TÁC LOẠN".

13/01/2013 18:24

    Reply to this comment

ngu dot nơi gửi my :

TAT CA DUOC DIEU KHIEN BOI THU TUONG DUNG DO THOI,THU DAC CAU HOI TT DUNG GIAU NHU THE LA KIEM TIEN O DAU RA? MOI LAN DUA MOT THANG DAN EM LEN GIU MOT CHUC VU BEO BO AN HOI LO HAY MOC NGOAC BIEN THU TIEN CONG QUY VA CHIA CHO TT DUNG XONG ROI TT DUNG CACH CHUC THANG EM NAY VA SE DUA THANG DAN EM KHAC LEN AN CHIA TIEP TUC, CHI CO THE THOI CAC BAN A,BAC HO DAY CON CHAU CUA BAC THE DAY,CO QUYEN CO CHUC THI THA HO MA HOT TIEN CHU NGU DAI GI MA LO DANH GIAC TAU. TOAN LA MOT LU NOI LAU VA HUT MAU DAN.30/12/2012 20:17

    Reply to this comment

khong muon neu ten nơi gửi usa :

may than can bo nay dua nao cung map thay..an hoi lo bon rut tien cua dan cua nuoc nhieu qua ma

30/12/2012 05:23

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang