Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
07/01/2021 13:08

Đi với bụt, phải mặc áo cà sa.
Đi với ma Tàu, chỉ mặc " áo giấy ".

Nhân dân Việt Nam muốn có một đất nước Việt Nam có Độc lập, nhân dân có Tự do, nhân dân có Hạnh Phúc,
Nhân dân Việt Nam cần đấu tranh, đòi hỏi Đảng tài phiệt Búa Liềm và Nhà nước Việt Cộng, độc tài, độc đảng, độc quyền...

Cắt giảm mậu dịch với Trung Cộng, đòi hỏi Trung Cộng phải cắt giảm thặng dư mậu dịch với Việt Nam, để cắt giảm sự lệ thuộc, cắt giảm tham vọng của Trung Cộng muốn thống trị, xâm lăng, xâm lấn, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong các lãnh vực mậu dịch, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội và nhất là trong lãnh vực chính trị, lãnh thổ, biển đảo.

Gia tăng mậu dịch và gia tăng quân bình mậu dich với tất cả các nước có thể chế Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền.

Gia tăng nỗ lực tôn trọng Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền của nhân dân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam cần đấu tranh đòi hỏi các nước có thể chế Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền phải tọa áp lực bằng những biện pháp chế tài kinh tế, thương mại, mậu dịch trước những vi phạm về Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền của Đảng và Nhà nước Việt Cộng đối với nhân dân Việt Nam.

Gió đã đổi chiều... một chiều gió mới của Tự do, Dân chủ... một chiều gió mạnh của Nhân quyền, Dân quyền.

Đi với bụt, phải mặc áo cà sa.
Đi với ma Tàu, chỉ mặc " áo giấy ".

Thomas
Thomas says:
07/01/2021 14:29

CS là vua ma giáo. Làm ăn ma giáo, đợi người ta chỉ mặt mới "quyết giảm thâm hụt thương mại", chứ còn không lờ luôn. Nên nhớ rằng thâm hụt thương mại chỉ có lợi cho đảng và nhóm lợi ích của đảng chứ không có lợi cho người dân, cho người lao động.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang