Việt Nam bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết LHQ Nga bồi thường chiến tranh cho Ukraine

2022.11.15
Việt Nam bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết LHQ Nga bồi thường chiến tranh cho Ukraine Kết quả bỏ phiếu cho nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine tại LHQ ở New York hôm 14/11/2022
Reuters

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 14/11 thông qua Nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường chiến tranh cho Ukraine với 94 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Việt Nam cùng với 73 nước khác bỏ phiếu trắng cho Nghị quyết này.

Nghị quyết do gần 50 quốc gia đồng bảo trợ về việc thành lập một cơ chế quốc tế về bồi thường các thiệt hại, mất mát và thương tổn cũng như thu thập chứng cứ và đưa ra các đòi hỏi.

Đây là lần thứ tư đại diện quốc gia độc đảng bỏ phiếu trắng cho các Nghị quyết của LHQ liên quan đến Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, cùng với 1 lần bỏ phiếu chống lại Nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng nhân quyền.

Vào ngày 2/3, ĐHĐ LHQ thông qua cuộc bỏ phiếu để yêu cầu Nga ngừng bắn ngay lập tức, rút toàn bộ quân và bảo vệ dân thường. Nghị quyết này có  141 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Việt Nam bỏ phiếu trắng.

Ngày 24/3, ĐHĐ bỏ phiếu chỉ trích Nga với 140 phiếu thuận, năm phiếu chống và 38 phiếu trắng, trong số này có Việt Nam. Cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 về việc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của LHQ có kết quả chỉ 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và có tới 58 phiếu trắng; lần này VN bỏ phiếu chống.

Ngày 12/10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 12/10 bỏ phiếu thông qua Nghị quyết lên án kịch liệt "âm mưu sáp nhập bất hợp pháp" của Nga đối với bốn khu vực bị chiếm đóng một phần ở Ukraine và kêu gọi tất cả các nước không công nhận động thái này. Việt Nam bỏ phiếu trắng. 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
15/11/2022 08:34

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Trống nhân dân Việt Nam đánh xuôi, kèn tập đoàn Việt Cộng thổi ngược.

Trống đồng bào Việt Nam ta, khắp nơi, khắp nước, khắp thế giới tự do... đánh xuôi,
Độc lập ! Tự do ! Hạnh phúc ! Dân chủ ! Dân quyền ! Nhân quyền cho nhân dân Ukraina, cho nhân dân Việt Nam !

Kèn tập đoàn Tổng Trọng, đảng trưởng, đảng viên, đảng giặc cờ đỏ búa liềm Việt Cộng... thồi ngược,
ngược đường, ngược lối, ngược đời, ngược lý, ngược nhân tâm, ngược cả nhân quyền, ngược cả quyền dân,

độc đảng, đảng độc, độc tài, độc bọn bất tài, bất lực, bất tín, bất lương, bất nhân, bỏ phiếu trắng, phất cờ trắng, phất cơ đỏ,
chạy theo làm chư hầu cho quân giặc độc tài, tài phiệt, giặc Nga xâm lăng Ukraina, giặc Tàu xâm chiếm biển đảo Việt Nam ta.

Ý dân ta là ý Trời, ý Trời là ý dân ta, tùy ý dân ta, tùy thuộc dân ta... Đứng Lên, Lên Tiếng, Lớn Tiếng...
thay đổi, đổi mới, đổi thay... nước nhà Việt Nam, nhà nước Việt Nam... phải của toàn dân, do toàn dân, vì toàn dân Việt Nam.

Lão nông dân
15/11/2022 12:07

VN không chọn phe nhóm,chỉ chọn băng đảng…không chọn công lý,chỉ thích thằng hề công lý…không chọn lẽ phải nhưng khoái ba phải tào lao…!!!

Nguyễn Trí Tín
15/11/2022 12:50

Vậy là mọi người đã rõ lập trường nhất quán của VN là chỉ chọn chính nghĩa, không chọn phe trong thực tế là thế nào rồi nhé!