World Bank hỗ trợ nhà máy thủy điện cho Việt Nam

Ngân hàng thế giới sẽ cho Việt Nam vay 330 triệu đô la xây dựng nhà máy thủy điện.
RFA 06.28.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Ngân hàng thế giới vừa ký một thỏa thuận với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn ở phía bắc tỉnh  Thanh Hóa.
Đây là dự án thủy điện đầu tiên do ngân hàng thế giới cho vay vốn ở Việt Nam.
Theo ngân hàng thế giới, dự an nhà máy thủy điện Trung Sơn sẽ đáp ứng được nhu cầu điện đang gia tăng tại Việt Nam. Nhà máy có công suất 260 megawatt và dự kiến sẽ đi vào họat động vào tháng 5 năm 2017.

Xem toàn trang