Trần Lâm
Trần Lâm says:
30/07/2021 12:11

Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ đó là tư tưởng xuyên suốt của mọi người dân Việt Nam, không ai và không thế lực nào có thể đi ngược lại xu hướng này. Để có quan hệ hữu nghị, các nước cần hiểu rõ đặc tính này của người Việt Nam.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
31/07/2021 10:44

Hoa Kỳ cần nhận diện và phân biệt nguyện vọng chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam... Độc Lập + Tự Do + Hạnh Phúc...
và tham vọng, cuồng vọng, bất chính, bất công, bất nhân của Đảng là Nhà nước, Nhà nước Việt Cộng là Đảng cờ đỏ Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc địa... độc quyền " nhân danh ", mạo danh, ngụy danh Nhân dân Việt Nam và độc quyền vi phạm Tự do, Nhân quyền, độc quyền đàn áp Dân chủ, Dân quyền của toàn dân Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang