Vì sao một Đảng viên dự tính đốt thẻ Đảng?

Cách nay 6 tháng, Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ đã từng khiến dư luận xôn xao, khi ông đề nghị “loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân tộc”.
Trân Văn, thông tín viên RFA
2010-09-12
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tổng Bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (P), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (T), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (thứ hai từ trái) tại Hà Nội hôm 20 tháng 5 2010
Tổng Bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh (P), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (T), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (thứ hai từ trái) tại Hà Nội hôm 20 tháng 5 2010
AFP PHOTO / HOANG DINH Nam

Xem toàn trang