Có nên từ bỏ “Chủ nghĩa Mác-Lê” hay không?

Mới đây, thêm một đảng viên lên tiếng phản đối việc chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng cụm từ “Chủ nghĩa Mác-Lênin” trong khi vận hành nền kinh tế đặc thù của chủ nghĩa Tư bản.
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-04-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Các Mác - Lê Nin
Các Mác - Lê Nin
Photo courtesy of Wikipedia

Xem toàn trang