Loạn giá thuốc tây

Thuốc tây không thể thiếu trong đời sống hàng ngày vì liên quan đến sức khỏe và sinh mạng con người. Nhưng giá thuốc tây đang bị thả nổi, cho tăng vô giới hạn.
Quỳnh Như, phóng viên RFA
2010-06-08
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Nhà thuốc Mỹ Châu ở TPHCM
Nhà thuốc Mỹ Châu ở TPHCM
Photo courtesy of yduc.com

Xem toàn trang