တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဇၾန္လ ၁၀ရက္)

2006-06-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵပ္အတည္းဆိုက္ေနတဲ့အေပၞမႀာ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ (EU)၊ အာဆီယံအဖၾဲႚတိုႛ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာက ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး ဴပႍနာဟာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္မႀသာလ႖င္ ေဴပလည္ဖိုႛရႀိတယ္လိုႛ တိုက္တၾန္း ေဴပာဆိုလာပၝတယ္။

တကယ္လိုႛ၊ အဲဒီလို ေဆၾးေႎၾးပၾဲသာ ဴဖစ္လာခဲ့ရင္ နအဖ စစ္အစိုးရဘက္က ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ အေလ႖ာ့အတင္း လုပ္ေပးႎိုင္မလဲ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵားကို ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ NLD ဘက္ကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေလ႖ာ့အတင္း ရႀိႎိုင္မလဲ၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုမဵားအေနနဲႛေရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို တက္ခၾင့္ရမရ၊ ရခဲ့ရင္ေကာ သူတိုႛဘက္က ဘယ္ေလာက္ အေလ႖ာ့အတင္းေပး ေဆၾးေႎၾးသၾားမလဲ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းအရာေတၾကို RFA ရဲ့ တပတ္အတၾင္း သတင္းသုံးသပ္ခဵက္ စကားဝုိင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။

RFA စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးစိုးသင္းကို ပင္တိုင္ထား႓ပီး ဒီတပတ္ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးဳကသူေတၾကေတာ့ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္ဦး၊ ထိုင္းႎိုင္ငံမႀာပဲ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာအရပ္ဖက္၊ စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး သုေတသီ ဦးဝင္းမင္းတိုႛက တယ္လီဖုန္းနဲႛ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။ RFA ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ႟ံုးမႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းကလဲ RFA စတူဒီယိုထဲမႀာ အတူအားဴဖည့္ ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာနဲႛ ႎိုင္ငံတကာက လိုလားေနတဲ့ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္ပၝမလား ဆိုတာကအစ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး အေနအထားအေပၞ အဴပန္အလႀန္ ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပသၾားဳကတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔