အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္

အေမရိကန္ လူထုဆက္ဆံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး လည္းျဖစ္၊ George Washington တကၠသိုလ္ရဲ႕ မီဒီယာလူထုနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ တြဲဘက္ပါေမာကၡ Janet Steele ကေတာ့ - အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခအေနေတြဟာ တိုးတက္မလာဘူးလို႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔