ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြကူညီမယ့္အေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္

ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က အကူအညီေပးမယ့္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကို ေျမပံု၊ ရမ္းၿဗဲနဲ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အဓိက ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံေတြက အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ဆိုက္တခုလံုးသို႔