ILO ၏ အလုပ္အကိုင္အာမ,ခံခ်က္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၈ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က အစိုးရႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္။

ILO အလုပ္အကိုင္အာမ,ခံခ်က္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိး

ILO ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္အကိုင္ ဘဝအာမ,ခံခ်က္ရွိေရး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ အစိုးရနဲ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သံုးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး

ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔