အမ်ိဳးသမီးက႑

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို RFA ဝိုင္းေတာ္သူ မခင္ခင္အိက အပတ္စဥ္တင္ျပေနပါတယ္။

တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ဆိုက္တခုလံုးသို႔