"လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္လာတဲ့ ကမန္တိုင္းရင္းသားအေရး"

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္လာတဲ့ ကမန္ တိုင္းရင္းသားအေရး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွရခိုင္ျပည္နယ္က ဒုုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေနထိုုင္ၾကတဲ့ ကမန္ တုိင္းရင္းသားေတြ အေျခအေန ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းလာၾကသူ ကမန္တုိင္းရင္းသားမိသားစုေတြရဲ႕ အေျခအေန သူတို႔ေတြအတြက္ အစုိးရက ဘာေတြ လုပ္ေပးသင့္သလဲဆိုတဲ့အေပၚ ကမန္တိုင္းရင္း သားေတြရဲ႕အျမင္ကိုု ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔