တပတ္အတၾင္းသတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္)

2006-09-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Weekly_Wrap_Up_100_C.jpg
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛမႀာ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛကို လူ႒ကီးေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛဆို႓ပီး အေဳကာင္းဴပေခၞေဆာင္သၾားကာ ဖမ္းဆီးလိုက္႓ပီး၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛမႀာ ေနာက္ထပ္ ေခၝင္းေဆာင္ႎႀစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ့ ကိုမင္းေဇယဵာနဲႛ ကိုဴပံႂးခဵိႂတိုႛကိုပၝ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္မဵားကေတာ့ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုမိုးသီးဇၾန္၊ ဒၝ့အဴပင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ လူႛေဘာင္သစ္ပၝတီ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ကိုဝင္းဴမင့္ႎိုင္နဲႛ လၾတ္လပ္တဲ့အာရႀအသံ (RFA) မႀ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကို ေခတၨေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဦးမင္းဇင္တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ RFAစတူဒီယိုထဲက ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ပင္တိုင္ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး တင္ဆက္ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔