တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္)

2006-12-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကမႝာ့ ႎိုင္ငံအသီးသီးမႀာ အမဵားဴပည္သူအတၾက္ ကဵန္းမာေရး၊ လူမႁေရးလုပ္ငန္း ေတၾကို ေကဵာသားရင္သား မခၾဲဴခားပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ICRC ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ရႀိတဲ့ နယ္႟ံုး ၅ခုကို ပိတ္ပစ္ဖိုႛ နအဖ စစ္အစိုးရက အမိန္ႛထုတ္ခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္က စ႓ပီးေတာ့ မႎၩေလး၊ ေမာ္လ႓မိႂင္၊ ေတာင္႒ကီး၊ ကဵိႂင္းတံု၊ ဖားအံ႓မိႂႚတိုႛမႀာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္ေဴမ႟ံုးေတၾကို လုပ္ငန္းေတၾ ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ နအဖ စစ္အစိုးရက ဘယ္လို ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ အမိန္ႛေပးခဲ့တာလဲ၊ ဴဖစ္ေပၞလာမဲ့ အကဵိႂးဆက္ ရလဒ္ေတၾက ဘယ္လို ဴဖစ္မလဲဆိုတာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံမႀ သမိုင္းေလ့လာသူ ေဒၝက္တာ ေအာင္ခင္၊ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုမႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တရားမ႖တေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛ (JHB) ရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တ စိန္ဴမင့္၊ RFA မႀ ဦးကိုကိုေအာင္တိုႛက ဒီအေဳကာင္းကိစၤအေပၞ မိမိတိုႛရဲ့ သေဘာထားအဴမင္ အသီးသီးကို တင္ဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ပုဂၢိႂလ္ သံုးဦးကို ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ RFA စတူဒီယုိထဲကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔