ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးႎႀင့္ ကုလသမဂၢ၏အခန္းကၸ

2007-10-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ရက္)

gambari_ban_ki-moon_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဴပန္လာေသာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီအား ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္ေနႛက လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ တံခၝးပိတ္ အစည္းအေဝးမစမီ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းက ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအား ရက္အနည္းငယ္အတၾင္း အာရႀႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ဴပန္လည္ ေစလၿတ္ဴခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္မဵား အရႀိန္ရလာေသာ သေဘာအဴဖစ္ ႟ႁဴမင္မႁမဵား ရႀိသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံ အားလံုး သေဘာတူညီခဵက္နဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ တာဝန္ေပးခဵက္အရ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို ဳကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အာရႀတိုက္ကို ခရီးထၾက္ခၾာသၾားပၝ႓ပီ၊၊

အဲဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛဆက္စပ္႓ပီး အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB)ရဲ့ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း၊ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္နဲႛ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ စီးပၾားေရး ပညာရႀင္ ဦးေဇာ္ဦးတိုႛကို RFA ႟ံုးခဵႂပ္ကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔