ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရက ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနဆဲ

2008-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တပတ္အတၾင္း သတင္းသံုးသပ္ခဵက္ စကားဝိုင္း (၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီလ ၂၇ ရက္)

security_forces_A_200px.jpg
ဆႎၬဴပ သံဃာႎႀင့္ လူထုကို တားဆီးႎႀိမ္နင္းရန္ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚထဲတၾင္ ကင္းလႀည့္ေနေသာ လံုထိန္းတပ္ဖၾဲႚ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾေနႛ အာအက္ဖ္ေအ စကားဝိုင္း ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္လဘာလ ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးလုိႛ ေခၞတၾင္ခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပမႁေတၾ ႓ပီးဆံုးသၾားတဲ့ေနာက္ပုိင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းမႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့အေဳကာင္းကုိ အေဴခဴပႂေဆၾးေႎၾး ထားပၝတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္မဵားအဴဖစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသမားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚ၊ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ကုိဘုိဳကည္၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရႀႚေနမဵား ေကာင္စီ၊ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအာင္ထူးနဲႚ သင့္ဘဝ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာေဟာင္း ေဒၝက္တာတင္ေမာင္သန္းတုိႚကုိ ဆက္သၾယ္႓ပီး အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔