ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာ အလုပ္သမားအေရး ကူညီသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထိုင္းခရီးစဥ္ အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေရးအစီ အစဥ္ လဲြေခ်ာ္ခဲ့ရပံုနဲ႔ ျမန္မာသံရံုးမွာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား ကူညီသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပံုေတြ အေၾကာင္းကို ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား ကူညီေရးအဖဲြ႔က ကိုရဲမင္းနဲ႔ Burma Association Thailand အဖဲြ႔က အလုပ္သမား အေရးလႈပ္ရွားသူ မဦးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထိုင္းခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေရးအစီအစဥ္ လဲြေခ်ာ္ခဲ့ရပံုနဲ႔ ျမန္မာသံရံုးမွာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ကူညီသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပံုေတြ အေၾကာင္းကို ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ကူညီေရးအဖဲြ႔က ကိုရဲမင္းနဲ႔  Burma Association Thailand အဖဲြ႔က အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ မဦးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး  ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။