ဧရာဝတီတိုင္းက ဆန္စပၝးစိုက္ပဵိႂးေရးအေဴခအေန

ဒီအပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမႀာ မုန္တိုင္းသင့္ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းက ႓မိႂႚရၾာေတၾမႀာ ဆန္စပၝးပဵိႂးေရး လုပ္ငန္းေတၾဟာ ပံုမႀန္အေဴခအေန ဴပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ဖုိႚ အခက္အခဲေတၾ ေပၞေပၝက္ေနပံုနဲႛ စစ္အစိုးရရဲႚ မူဝၝဒ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတၾ အေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-07-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသ ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ မုန္တိုင္းသင့္႓ပီး ပဵက္စီးေနေသာ ဆန္စက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆန္စပၝး စိုက္ပဵိႂးႎိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ဆန္စက္မဵား ပဵက္စီးေနသဴဖင့္ ႒ကိတ္ခၾဲ ထုတ္လုပ္မႁ အခက္အခဲမဵား ဳကံႂေတၾႚရဖၾယ္ရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသ ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ မုန္တိုင္းသင့္႓ပီး ပဵက္စီးေနေသာ ဆန္စက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆန္စပၝး စိုက္ပဵိႂးႎိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ဆန္စက္မဵား ပဵက္စီးေနသဴဖင့္ ႒ကိတ္ခၾဲ ထုတ္လုပ္မႁ အခက္အခဲမဵား ဳကံႂေတၾႚရဖၾယ္ရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္က စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးေဇာ္ဦးနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အရင္က အမဵိႂးသားစီမံကိန္းနဲႚ ဘၸာေရးဝန္႒ကီးဌာနက လက္ေထာက္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးအဴဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးစိန္ေဌးတိုႛ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾး ထားဳကပၝတယ္။ ဒီအပတ္စကားဝိုင္းကို အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ ထားပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔