ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အသိဥာဏ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေန

လက္ရွိျမန္မာ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အသိဥာဏ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ဒီကေန႔ RFA စကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။

လက္ရွိျမန္မာ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အသိဥာဏ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ဒီကေန႔ RFA စကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူေတြက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေဒါက္တာ လွေက်ာ္ေဇာ၊ ရန္ကုန္က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ဦးေက်ာ္စုိးနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေမရီလင္းျပည္နယ္က ဦးေက်ာ္ျမတ္ထူး တုိ႔ျဖစ္ၿပီး RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိးက တာဝန္ယူ တင္ဆက္ထားပါတယ္။