၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ေရး ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို တစ္လႏွစ္လအတြင္း က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ကူညီႀကိဳးစားၾက ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စိုင္းညြန္႔လြင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးစန္းေမာင္နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ အဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာ တင့္ေဆြတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို တစ္လႏွစ္လအတြင္း က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ကူညီႀကိဳးစားၾကဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စိုင္းညြန္႔လြင္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးစန္းေမာင္နဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ အဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္း ေဒါက္တာ တင့္ေဆြတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။