လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္နဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ဒီလဆန္းမွာစတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီလဆန္းမွာစတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္နဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။

RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိး က စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။