အမ်ားပိုင္ေနရာေတြ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး ေဆြးေႏြးခ်က္

အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပန္းၿခံ၊ အားကစားကြင္း စတဲ့ေနရာေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ တင့္ေဆြ၊ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ BADA ျမန္မာ အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္ တစ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔က ဒါရိုက္တာ ဦးညြန္႔သန္းနဲ႔ Indiana ျပည္နယ္ ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေက်ာင္းဆရာ ဦးေက်ာ္သိန္းစိုးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပန္းၿခံ၊ အားကစားကြင္း စတဲ့ေနရာေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ တင့္ေဆြ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ BADA  ျမန္မာ အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔က ဒါရိုက္တာ ဦးညြန္႔သန္းနဲ႔ Indiana ျပည္နယ္ ဖို႔ဝိန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေက်ာင္းဆရာ ဦးေက်ာ္သိန္းစိုးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။