မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾ ထင္သေလာင္မေအာင္ဴမင္

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလဆန္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တိုက္ခတ္သၾားတဲ့ မုန္တိုင္း႒ကီးေဳကာင့္ အတိဒုကၬ ေတၾႛေနဳကသူေတၾ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာအတၾက္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းေပးပိုႛခဵင္ေနသူေတၾ၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾ သၾားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေပးခဵင္ေနတဲ့ ဴပည္ပအဖၾဲႛအစည္းေတၾကို စစ္အစိုးရက အဆင္ေဴပေအာင္ မလုပ္ေပးပဲ၊ ကူညီေနသူေတၾကို အေႎႀာက္အယႀက္ ေပးေနတဲ့ ကိစၤေတၾ၊ ဴပည္ပက ေရးသားေဖၞဴပေနတာေတၾဟာ မမႀန္ကန္ဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾကစၾပ္စၾဲ ေရးသားေနဳကတဲ့ ကိစၤေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-06-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဇၾန္လ ၃ ရက္ေနႚက ဧရာဝတီတိုင္း၊ ငပုေတာ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ပုဂၢိလက အလႀႃႚရႀင္မဵားမႀ ေဝငႀမည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းမဵားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဇၾန္လ ၃ ရက္ေနႚက ဧရာဝတီတိုင္း၊ ငပုေတာ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ပုဂၢိလက အလႀႃႚရႀင္မဵားမႀ ေဝငႀမည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းမဵားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

အခုတပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမႀာ NCGUB ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ေပၝင္းအစိုးရ အဖၾဲႛဝင္ ဦးဘိုလႀတင့္၊ ဴမန္မာသတင္း သမဂၢ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္နဲႛ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးဝင္းမင္းတုိႛကို ဖိတ္ဳကား႓ပီး အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဆက္ထားပၝတယ္။


တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔